Cẩm nang dành cho bí thư , đảng bộ , chi bộ cơ sở và công tác nâng cao chất lượng chi bộ

350,000 vnđ

Danh mục: Sách về Đảng , chính trị,
Nhà sản xuất: NXB THẾ GIỚI
Tình trạng: Còn hàng

Cẩm nang dành cho bí thư , đảng bộ , chi bộ cơ sở và công tác nâng cao chất lượng chi bộ

Thời gian qua, nhiều quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Ban Bí thư về công tác Đảng, tổ chức hoạt động trong Đảng... đã được ban hành như Hướng dẫn số 04-HD/UBKTTW ngày 22-03-2018 Thực hiện một số Điều trong Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Quy định số 27-QĐ/TW ngày 01-03-2018 Quy định Chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn, Quy định số 112-QĐ/TW ngày 25-01-2018 Quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ cơ sở quân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh...
Để góp phần giúp các cơ sở Đảng, Bí thư chi bộ trong cả nước nắm rõ và triển khai việc học tập quán triệt các quy định mới nhất của Ban Chấp hành Trung ương, Ban Bí thư được hiệu quả, Trung tâm Sách Pháp luật phối hợp với Nhà xuất bản Thế Giới xuất bản cuốn sách:
CẨM NANG DÀNH CHO BÍ THƯ ĐẢNG BỘ, CHI BỘ CƠ SỞ
& CÔNG TÁC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ
Nội dung cuốn sách gồm:
Phần thứ nhất. Điều lệ Đảng và quy định, quyết định hướng dẫn thi hành
Phần thứ hai. Quy định mới về chế độ đảng phí và tổ chức hoạt động trong các cơ sở đảng
Phần thứ ba. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng trong sạch, vững mạnh
Phần thứ tư. Giám sát, kiểm tra, kiểm điểm, xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
Phần thứ năm. Chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộä cơ sở xã, phường, thị trấn 
Sách có độ dày 400 trang, in bìa cứng,xuất bản quý II/2018, giá: 350.000đ/1 cuốn .XB : 4/ 2018