Định mức dự toán xây dựng công trình phần khảo sát thí nghiệm

395,000 vnđ

280,000 vnđ

Danh mục: Sách Luật, Luật đất đai - Xây dựng,
Nhà sản xuất: NXB LAO ĐỘNG
Tình trạng: Còn hàng
Đinh mức dự toán xây dựng công trình phần khảo sát thí nghiệm vật liệu xây dựng.