Hiến pháp 2013

350,000 vnđ

Danh mục: Địa Lý -Lịch sử - Chính trị truyền thống, Sách về Đảng , chính trị,
Nhà sản xuất: NXB LAO ĐỘNG
Tình trạng: Còn hàng

Ngày 28/11/2013 tại Kỳ họp thứ 6 Khóa III, Quốc hội đã thông qua Hiến pháp năm 2013 gồm 11 Chương, 120 Điều (giảm 1 Chương và 27 Điều so với Hiến pháp năm 1992) có hiệu lực từ ngày 01-01-2014. Đây là cơ sởđảm bảo chính trị - pháp lý vững chắc cho nhân dân và nhà nước ta vững bước tiến lên trước những thách thức mới của thời đại; là nhân tố để nước ta vững bước vào thời kỳ mới – thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước, đồng bộ cả về kinh tế và chính trị, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển về mọi mặt và chủ động hội nhập quốc tế.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế hiện nay, việc phổ biến và tuyên truyền Hiến pháp vào đông đảo quần chúng nhân dân, từng cá nhân, tập thể tổ chức có ý nghĩa rất quan trọng. Bên cạnh đó, trên thế giới cũng có những bản Hiến pháp trở phổ biến, có giá trị tham khảo trên phạm vi toàn cầu. Việc sưu tầm, tìm hiểu, nghiên cứu những bản Hiến pháp này sẽ góp phần không nhỏ trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa …Nắm bắt được tầm quan trọng đó, Nhà xuất bản Lao Động giới thiệu cuốn sách: Tìm Hiểu Hiến Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (Sửa Đổi) nhằm cung cấp kiến thức cho bạn đọc hiểu hơn về Hiến pháp nước ta.

Nhà xuất bản NXB Lao ĐộngNhà xuất bản NXB Lao ĐộngKích thước 20 x 28 cmTác giả Thuỳ LinhSố trang 428Ngày xuất bản 06-2017