Kinh Thủ Lăng Nghiêm Trực Chỉ

140,000 vnđ

Danh mục: Tôn giáo , tín ngưỡng, Tôn giáo , Phật giáo,
Nhà sản xuất: NXB Tôn Giáo
Tình trạng: Còn hàng
Kinh Thủ Lăng Nghiêm Trực Chỉ. logo 07 Mua Toggle navigation Bạn tìm gì... Giỏ hàng3 Trang chủ Tôn giáo - Phong thủy Kinh Thủ Lăng Nghiêm Trực Chỉ Kinh Thủ Lăng Nghiêm Trực Chỉ Kinh Thủ Lăng Nghiêm Trực Chỉ Tình trạng: Chỉ còn 150 sản phẩm 140.000₫ 1 +– Tác giả :Thiền sư Hàm Thị . NXB : Hồng Đức . Hình thức : Bìa Cứng . Số trang : 950 . Kích thước : 14 x 20 cm. Bạn cần hỗ trợ? Mua sản phẩm 0334.39.30.39 Liên hệ Mô tả Kinh Lăng Nghiêm này còn có nhiều điểm đặc biệt đáng chú ý: 1. Kinh này chỉ ra cái nhân vô sinh ngay nơi sáu căn rất rõ ràng, để làm nhân địa tu hành hợp với quả địa thường trụ. 2. Chỉ đường lối tu quá rành rẽ và phù hợp với Thiền tông. Tức phương thức trước đốn ngộ, sau tiệm tu, như Thiền tông trước kiến tính rồi sau khởi tu. Nghĩa là dạy chúng ta ngay nơi thân sinh diệt này trước nhận ra “Chân Tâm Thường Trụ khắp pháp giới”, tương tợ Thiền tông trước nhận ra “Ông chủ” hay “Bản Lai Diện Mục”, lấy đây làm nhân địa để tiến tu. 3. Tôn chỉ Kinh này lại phù hợp với kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa nhằm Khai, Thị, Ngộ, Nhập “Phật tri kiến” thì Kinh này là Khai, Thị, Ngộ, Nhập “Chân Tâm Thường Trụ”. Đây là điểm có liên hệ giữa hai bộ Kinh. 4. Kinh này đặc biệt mười phương chư Phật đồng nhấn mạnh chính sáu căn là cội gốc của sinh tử luân hồi, cũng chính sáu căn là cội gốc của giải thoát Niết-bàn chứ không riêng gì Phật Thích-ca nói. Và trong đây cũng đề cao nhĩ căn làm cửa viên thông thù thắng để trở về tự tính qua pháp tu “Phản văn văn tự tính” của Bồ-tát Quán Thế Âm, mà chúng ta vẫn thường nghe nói đến. 5. Kinh này chỉ bày những ma sự xảy ra trong khi tu Thiền định khiến cho người tu hành hiểu biết một cách rành rõ, để trong khi hạ thủ công phu khỏi bị lầm lạc mà tiến đến chỗ rốt ráo viên mãn. 6. Ngoài những nghĩa lý sâu xa khó nghĩ bàn trên, về hình thức Kinh này lại còn là áng văn chương rất lưu loát, cộng thêm lối lý luận tinh vi chặt chẽ và sắc bén khiến cho nhiều học giả từ xưa tới nay mỗi khi đọc đến bộ kinh Lăng Nghiêm này đều phải cúi đầu tấm tắc khen ngợi. Sản phẩm vừa xem Kinh Thủ Lăng Nghiêm Trực Chỉ Kinh Thủ Lăng Nghiêm Trực Chỉ Bước Thịnh Suy Của Các Triều Đại Phong Kiến Trung Quốc -Tập 2- Nhà Đường, Tống, Nguyên Bước Thịnh Suy Của Các Triều Đại Phong Kiến Trung Quốc -Tập 2- Nhà Đường, Tống, Nguyên Đức Phật Và Phật Pháp Đức Phật Và Phật Pháp Tìm Về Cội Nguồn Chữ Hán Tìm Về Cội Nguồn Chữ Hán Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện SẢN PHẨM CÙNG LOẠI Tìm kiếm nhiều: • Trang chủ • Giới thiệu • Sản phẩm • Tin tức •