Niệm phật vãng sanh - Niệm Phật đạt bất niệm tự niệm đảm bảo bảo vãng sanh

25,000 vnđ

Danh mục: Tôn giáo , tín ngưỡng, Tôn giáo , Phật giáo,
Nhà sản xuất: NXB Tôn Giáo
Tình trạng: Còn hàng
Niệm phật đạt bất niệm tự niệm, đảm bảo vãng sanh.