Thiền Môn Trường Hàng Luật - Tỳ Ni - Sa Di - Oai Nghi - Cảnh Sách

16,000 vnđ

Danh mục: Tôn giáo , tín ngưỡng,
Nhà sản xuất: NXB Tôn Giáo
Tình trạng: Còn hàng

Tác Giả   : Thích Đạt Dương
Nhà Xuất bản  :Tôn Giáo
Số Trang    :133
Năm Xuất Bản: 2013
Bìa    :Mềm

 

TỲ NI NHỰT DỤNG YẾU LƯỢC
 
Giác Duyên Lan Nhã Thiền hòa, Hoàng Ân tỉnh nghĩa,
Hoa Nghiêm Thiền viện.
Tỳ-kheo Huệ Lưu sao lục.
 
TẢO GIÁC
 
Thùy miên thỉ ngộ, đương nguyện chúng sanh. Nhứt thiết trí giác, châu cô thập phương.

KÍCH CHUNG KỆ VÂN

Nguyện thử chung thinh siêu pháp giới,
Thiết vi u ám tất giai văn,
Văn trẩn thanh tịnh chứng viên thông,
Nhứt thiết chứng sanh thành Chánh giác.
 
VĂN CHUNG MẶC NIỆM KỆ VẦN

Văn chung thỉnh phiền não khinh,
Trí huệ trưởng, Bồ-để sanh,
Ly địa ngục xuất hỏa khanh,
Nguyện thành Phật độ chúng sanh,
Án, già ra đế da ta bà ha. (3 lần)