Tuyển Tập Án Lệ & Các Quyết Định Giám Đốc Thẩm Của Tòa Án Nhân Dân

350,000 vnđ

280,000 vnđ

Danh mục: Sách mới, Hình sự - Tòa Án - Tư Pháp - Luật sư - CA - Quân đội,
Nhà sản xuất: NXB
Tình trạng: Còn hàng
Ngày 17/10/2018, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã ra Quyết định số 199/QĐ-CA về việc công bố án lệ. Theo đó, các án lệ đã được ban hành kèm theo Quyết định này bao gồm: Án lệ số 17/2018/AL về tình tiết “Có tính chất côn đồ” trong tội “Giết người” có đồng phạm; Án lệ số 18/2018/AL về hành vi giết người đang thi hành công vụ trong tội “Giết người”; Án lệ số 19/2018/AL về xác định giá trị tài sản bị chiếm đoạt trong tội “Tham ô tài sản” Án lệ số 20/2018/AL về xác lập quan hệ hợp đồng lao động sau khi hết thời gian thử việc; Án lệ số 21/2018/AL về lỗi và thiệt hại trong trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng cho thuê tài sản; Án lệ số 22/2018/AL về không vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin tình trạng bệnh lý trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ; Án lệ số 23/2018/AL về hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khi bên mua bảo hiểm không đóng phí bảo hiểm do lỗi của doanh nghiệp bảo hiểm; Án lệ số 24/2018/AL về di sản thừa kế chuyển thành tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp của cá nhân; Án lệ số 25/2018/AL về không phải chịu phạt cọc vì lý do khách quan; Án lệ số 26/2018/AL về xác định thời điểm bắt đầu tính thời hiệu và thời hiệu yêu cầu chia di sản thừa kế là bất động sản.
Các án lệ từ 01 đến 16 đã được ban hành trước đây theo các quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao: Quyết định số 220/QĐ-CA ngày 06-04-2016; Quyết định số 698/QĐ-CA ngày 17-10-2016; Quyết định số 299/QĐ-CA ngày 28-12-2017.
Nhằm giúp quý độc giả nắm bắt những quy định nêu trên, Trung Tâm Sách phối hợp với Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách: Tuyển Tập Án Lệ & Các Quyết Định Giám Đốc Thẩm Của Tòa Án Nhân Dân Tối Cao Về Hình Sự, Dân Sự, Kinh Tế, Lao Động (Tuyển Tập 26 Án Lệ).
Sách Tuyển Tập Án Lệ & Các Quyết Định Giám Đốc Thẩm Của Tòa Án Nhân Dân Tối Cao Về Hình Sự, Dân Sự, Kinh Tế, Lao Động (Tuyển Tập 26 Án Lệ).
Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau đây:
Phần thứ nhất: Các án lệ của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về dân sự, hình sự, hành chính, lao động
Phần thứ hai: Các quyết định giám đốc thẩm của Tòa án nhân dân tối cao về hình sự
Phần thứ ba: Các quyết định giám đốc thẩm của Tòa án nhân dân tối cao về dân sự
Phần thứ tư: Các quyết định giám đốc thẩm của Tòa án nhân dân tối cao về kinh tế
Phần thứ năm: Các quyết định giám đốc thẩm của Tòa án nhân dân tối cao về lao động
Sách đẹp, khổ 20x28 cm, dày 400 trang, giá phát hành 350.000đ/1 quyển. Nộp lưu chiểu quý IV/2018.